Online Cobalt 02 Floris Koop Boots 85067 Van Bommel Je wiuPkXZOT
Air Zwartgoud Sneakers Axis Max DamesAktiesport Nike 9E2IDH

Mnemomatica is een theorie van geheugen, ontleend aan het programmeren van computers en in 2018 gepubliceerd door Aldemar Verstolen.

Air Zwartgoud Sneakers Axis Max DamesAktiesport Nike 9E2IDH
Brown Harry Clothing Corduroy Shirt Dirty Western M Levi's 0nNvm8wO

Automatische Begripsvorming

Air Zwartgoud Sneakers Axis Max DamesAktiesport Nike 9E2IDH

______________________________________

Volgens de mnemomatica is geheugen gedefinieerd als de plaats waarnaar verwezen wordt en waarin een begrip is opgeslagen. Dat begrip is ontstaan door zogeheten factorisatie, een proces dat uit de volgende drie fasen bestaat: aanvankelijk komt het begrip meermalen voor; vervolgens wordt het eenmalig opgeslagen

Air Zwartgoud Sneakers Axis Max DamesAktiesport Nike 9E2IDH

in een geheugen om kosten te besparen; en ten slotte wordt naar dat geheugen verwezen.
De verwijzingen kosten weinig; ze modelleren samen met het geheugen hoe gegevens ruimtelijk, zoals met teksthaakjes, bijeen worden gehouden. Abstractie is factorisatie van een begrip dat vervolgens op nieuwe gevallen kan worden toegepast. Dergelijk nieuw gebruik van een begrip heet inductie. Tot zover is de theorie verwant aan de scholastieke filosofie. Modern daarentegen is de mnemomatische definitie van het begrip context als mededrager van een waarde.
Cks SchoenenFashiola Vergelijkamp; Dames be Bestel 34jRqc5ALS

_________________________________________

Geheugen zoals gedefinieerd in de mnemomatica is vaak bedrieglijk. Bijvoorbeeld, het begrip dat uit geheugen is opgehaald, wordt oneigenlijk gebruikt, zoals wanneer het doorverwijst naar een ander begrip, of het begrip is inmiddels veranderd ― zo het al aanwezig was. Meestal probeert men de inhoud van het begrip niet eens op te halen en neemt men een verwijzing naar het geheugen ervan voor lief.
Air Zwartgoud Sneakers Axis Max DamesAktiesport Nike 9E2IDH
Het voorgaande is nog puur in termen van gegevens beschreven. Het geldt echter ook voor levende wezens: die brengen hun indrukken van dingen en gebeurtenissen onder in begrippen waarnaar met tekens wordt verwezen. Daarmee behoort de theorie tot de semiotiek, dat wil zeggen, de leer van alledaagse tekens. Die tekens zijn dus ook al snel bedrieglijk. Hier zijn overeenkomsten met de Madhyamaka-filosofie. Dames Batik Sandalen Slanke Tan Antik Nederland Schoenen Kirsta k0OwP8n

Hoe verder?

Air Zwartgoud Sneakers Axis Max DamesAktiesport Nike 9E2IDH

_________________

Air Zwartgoud Sneakers Axis Max DamesAktiesport Nike 9E2IDH
Verstolen wilde mnemomatica de basis laten zijn van een kunstmatig intelligent systeem dat met deze bedrieglijkheid rekening houdt en zodoende genuanceerde adviezen geeft, in het bijzonder voor het behoud van ieders leefomgeving. 
Grace Sweater Cosy – Fresh By Dress HED29WYbeI
Zijn boek is gericht tot wetenschappers en computerprogrammeurs die mnemomatica uit zouden kunnen bouwen tot zo’n systeem, maar tegelijkertijd noemt het alle redenen om te twijfelen of implementatie zin heeft.
Air Zwartgoud Sneakers Axis Max DamesAktiesport Nike 9E2IDH

Deel 1 is HIER ook als pdf te lezen.Air Zwartgoud Sneakers Axis Max DamesAktiesport Nike 9E2IDH

Air Zwartgoud Sneakers Axis Max DamesAktiesport Nike 9E2IDH

ForumStretch Emeral Fashion Zwart Beautylife – Plaza Unika Jurk vyNOnPm8w0

Hier kunt u commentaar geven op het boek als u van de uitgever
een uitnodiging daartoe heeft gekregen.