HerenMud Speedcross Obstacle RunningKledingSport Nation Vario WE9DH2YeI
Luvlavie Football Dallas Hoodie Dress Dallas ZuPkTOXi

Mnemomatica is een theorie van geheugen, ontleend aan het programmeren van computers en in 2018 gepubliceerd door Aldemar Verstolen.

Luvlavie Football Dallas Hoodie Dress Dallas ZuPkTOXi
KopenBeslist Vacht Lage Pantoffelssloffen Prijs nl Ybf76ymIvg

Automatische Begripsvorming

Luvlavie Football Dallas Hoodie Dress Dallas ZuPkTOXi

______________________________________

Volgens de mnemomatica is geheugen gedefinieerd als de plaats waarnaar verwezen wordt en waarin een begrip is opgeslagen. Dat begrip is ontstaan door zogeheten factorisatie, een proces dat uit de volgende drie fasen bestaat: aanvankelijk komt het begrip meermalen voor; vervolgens wordt het eenmalig opgeslagen

Luvlavie Football Dallas Hoodie Dress Dallas ZuPkTOXi

in een geheugen om kosten te besparen; en ten slotte wordt naar dat geheugen verwezen.
De verwijzingen kosten weinig; ze modelleren samen met het geheugen hoe gegevens ruimtelijk, zoals met teksthaakjes, bijeen worden gehouden. Abstractie is factorisatie van een begrip dat vervolgens op nieuwe gevallen kan worden toegepast. Dergelijk nieuw gebruik van een begrip heet inductie. Tot zover is de theorie verwant aan de scholastieke filosofie. Modern daarentegen is de mnemomatische definitie van het begrip context als mededrager van een waarde.
Uk Red Jumper With Adidas Clash Camo Originals Women Sweater Pockets 1FKlJc

_________________________________________

Geheugen zoals gedefinieerd in de mnemomatica is vaak bedrieglijk. Bijvoorbeeld, het begrip dat uit geheugen is opgehaald, wordt oneigenlijk gebruikt, zoals wanneer het doorverwijst naar een ander begrip, of het begrip is inmiddels veranderd ― zo het al aanwezig was. Meestal probeert men de inhoud van het begrip niet eens op te halen en neemt men een verwijzing naar het geheugen ervan voor lief.
Luvlavie Football Dallas Hoodie Dress Dallas ZuPkTOXi
Het voorgaande is nog puur in termen van gegevens beschreven. Het geldt echter ook voor levende wezens: die brengen hun indrukken van dingen en gebeurtenissen onder in begrippen waarnaar met tekens wordt verwezen. Daarmee behoort de theorie tot de semiotiek, dat wil zeggen, de leer van alledaagse tekens. Die tekens zijn dus ook al snel bedrieglijk. Hier zijn overeenkomsten met de Madhyamaka-filosofie. Mens Lovely ShoesWomens Neo Adidas Encouraged 35RA4jL

Hoe verder?

Luvlavie Football Dallas Hoodie Dress Dallas ZuPkTOXi

_________________

Luvlavie Football Dallas Hoodie Dress Dallas ZuPkTOXi
Verstolen wilde mnemomatica de basis laten zijn van een kunstmatig intelligent systeem dat met deze bedrieglijkheid rekening houdt en zodoende genuanceerde adviezen geeft, in het bijzonder voor het behoud van ieders leefomgeving. 
Mix Chic Smart Casual De En Van ➸ Perfecte doCrxeWB
Zijn boek is gericht tot wetenschappers en computerprogrammeurs die mnemomatica uit zouden kunnen bouwen tot zo’n systeem, maar tegelijkertijd noemt het alle redenen om te twijfelen of implementatie zin heeft.
Luvlavie Football Dallas Hoodie Dress Dallas ZuPkTOXi

Deel 1 is HIER ook als pdf te lezen.Luvlavie Football Dallas Hoodie Dress Dallas ZuPkTOXi

Luvlavie Football Dallas Hoodie Dress Dallas ZuPkTOXi